Overheid start leescampagne en Wereldboekendag wordt Vlaanderenleestdag

Leesoffensief

20% van onze 10- tot 15-jarigen haalt het minimumdoel voor begrijpend lezen niet. Vlaanderen bengelt met deze cijfers achteraan het peloton en wil het tij keren. Vlaanderen wil over 10 jaar in de top 5 staan van landen met de beste leesvaardigheid. De Vlaamse Regering wil die inhaalbeweging realiseren met een groot Leesoffensief, dat zich in de eerste plaats richt op mensen die vandaag amper of zelfs niet lezen. Met de lancering van een communicatiecampagne ‘Vrienden voor het Lezen’ wil de Vlaamse Regering zoveel mogelijk Vlamingen mobiliseren om te lezen, voor te lezen of samen te lezen. Want zien lezen doet lezen! De campagne roept ouders, kinderbegeleiders, leerkrachten, ouderverenigingen, cultuur- en welzijnsorganisaties op om lezen meer tijd en aandacht te geven. Met de organisatie van een jaarlijkse Vlaanderenleestdag wordt het belang van lezen onderstreept en wordt het brede publiek opgeroepen zich als Vriend voor het Lezen kenbaar te maken.

We willen zoveel mogelijk Vlamingen het plezier van lezen laten ervaren en hen weer aan het lezen krijgen (Jambon en Weyts)

Lezen essentieel

Het gaat slecht met de leesvaardigheid in Vlaanderen. Onze 10-jarigen behalen in de internationale PIRLS-vergelijking met 45 landen slechts de 32ste plaats als het gaat over begrijpend lezen. 1 op 5 haalt zelfs het minimumniveau niet. We bengelen dus achteraan het peloton. Vlaamse kinderen hebben zo 2 jaar extra nodig om hetzelfde leesniveau te halen als de 10-jarigen in de best presterende landen. Elk ander onderzoek bevestigt de urgentie van dit probleem. Een groeiende groep leest ondertussen steeds minder of zelfs helemaal niet. Dat terwijl lezen de absolute basis is voor alle leren. Het is essentieel voor welslagen in het (hoger) onderwijs en het is een cruciale bouwsteen voor de culturele en persoonlijke ontwikkeling van kinderen, jongeren én volwassenen.

De Vlaamse Regering wil het tij keren met een groot Leesoffensief en de communicatiecampagne ‘Vrienden voor het Lezen’, met als doelstelling nieuwe en meer lezers te maken. De ambitie is om over 10 jaar aansluiting te vinden bij de top 5 landen met de beste leesvaardigheid. Dat kan door alle krachten te bundelen, bestaande leesbevorderingsinitiatieven- en campagnes te versterken en resoluut in te zetten op Vlamingen die vandaag amper, niet goed of zelfs helemaal niet lezen. Er is een actieplan klaargestoomd dat de ruggengraat vormt van het Leesoffensief, met nieuwe initiatieven, zoals de auteursresidenties in TSO- en BSO-scholen. Auteurs resideren een semester lang in deze scholen om samen met de kinderen en leerlingen te lezen, schrijven en plezier te vinden in het werken met taal.

Vlaanderenleestdag

Vlaams minister van Cultuur Jambon roept 23 april, de Wereldboekendag, dan weer uit tot de Vlaanderenleestdag om het belang en plezier van lezen extra in de kijker te zetten.

Vanuit het Leesoffensief willen we met vereende krachten bouwen aan een samenleving waar een leescultuur alle kansen krijgt om te gedijen. Met de organisatie van een Vlaanderenleestdag sluiten we aan bij een internationaal gebeuren als Wereldboekendag. We willen deze dag aangrijpen om bibliotheken, scholen, musea, verenigingen, bedrijven, lokale besturen en individuele burgers warm te maken om boeken uit de kast te halen, roepen we voorlezers op om op pad te gaan, lezers om post te vatten op plekken in de publieke ruimte. Een dag waarop alle Vrienden voor het Lezen zich tonen. (Jambon)
Bij de ontwikkeling van nieuwe eindtermen leggen we nadrukkelijk de focus op Nederlands. Dat is het vak dat alle andere vakken mogelijk maakt, het kader waarbinnen je andere kennis verwerft. Net daarom willen we met deze campagne zo breed mogelijk gaan en willen we ook niet-lezers bereiken. Vroegere campagnes richtten zich immers al te veel op wie al leest, maar net bij niet-lezers is de nood het hoogst (Weyts)
Deel dit artikel

Nog meer boekennieuws op

Kom erbij en lees mee.

Begint het te kriebelen?

Goesting om jouw boekenkast aan te leggen?
Laat het leesplezier beginnen!

Log in met je VRT profiel

Meer leesplezier?

Blijf je graag op de hoogte van alle nieuwtjes?
We sturen je elke week een verse update!

Schrijf je in op de nieuwsbrief