Voor welke uitdagingen staan onze beleidsmakers? Deze boeken over politiek kwamen aan bod in de Boekathon

VRT Boekenmaand Boekathon

Van 1 tot 7 november bracht Tom De Cock tonnen leesinspiratie in de Boekathon op LEES! Het Boekenfestival in Antwerpen en VRT NU. Verschillende auteurs kwamen er praten over de grote uitdagingen waar zowel de lokale als mondiale politiek voor staan. Wil je kunnen meepraten? Dan vind je in onderstaande lijst zeker je gading.

 • Rob Heirbaut en Hendrik Vos - Europa in woelig water - op VRT NU

  De Europese Unie heeft een grote impact op ons dagelijks leven. Maar er zijn ook domeinen waarop de Unie schijnbaar machteloos is. Tijdens de eurocrisis leek het einde van de muntunie nabij. Het blijft het lastig om eenstemmig te spreken. En als dat wel lukt, zoals tijdens de coronacrisis, klinkt die stem soms niet echt toonvast. Europa ploetert van crisis naar crisis. Toch valt de Unie niet uit elkaar. Rob Heirbaut en Hendrik Vos bekijken in deze nieuwe, uitgebreide editie van het standaardwerk 'Europa in woelig water' hoe Europa met noodsituaties omgaat.
 • Rik Torfs en Pieter Marechal - Over morgen - op VRT NU

  Declinisten vrezen dat de wereld om zeep is. Ecofundamentalisten wenden de klimaatcrisis aan om een vervreemdende levenswijze op te leggen. Populisten en collectivisten beweren dat een ideale wereld mogelijk is als we onze vrijheden opgeven voor hun plannen. Allemaal doodlopende paden. Er is behoefte aan een nieuwe denkpiste. Weg van het versteende debat van gelijkhebbers van links en van rechts. We moeten het debat eindelijk écht voeren. Met 'Over morgen' bieden Rik Torfs en Pieter Marechal u een een verfrissend manifest voor de toekomst.
 • Peter De Keyzer - 5 minuten ambitie - op VRT NU

  Dit land heeft geen nood aan vijf minuten politiek moed, wel aan vijf minuten ambitie. Tussen 2012 en 2021 schreef econoom Peter De Keyzer een tweewekelijkse column voor De Tijd over allerlei actuele thema's. Zijn stukken zijn vaak kritisch, maar ze delen allemaal dezelfde rode draad. Stuk voor stuk zijn het pleidooien voor meer zelfredzaamheid, meer ondernemerschap, meer efficiëntie. Maar vooral: veel meer ambitie. Voor burgers, voor politiek, voor het land en voor Europa. Peter De Keyzer houdt dit land en zijn burgers een spiegel voor en voert hij een gepassioneerd pleidooi voor meer ambitie. En voor een beter werkend land.
 • Mark Elchardus - Reset - op VRT NU

  Europa beleefde na WOII een periode van grote vooruitgang. Maar in de jaren 70 begon het tij te keren. Eerst was het beleid gericht op de gemeenschap, dan was het (neo)liberaal. Sinds 2008 is dit regime in diepe crisis. Dit boek verduidelijkt de aard en oorsprong van het verschil tussen gemeenschapsdenken en liberalisme en beschrijft hoe een reset mogelijk is. Hoe democratie kan worden hersteld, hoe kan worden teruggekeerd naar een vreedzamer wereld met meer welvaart, welzijn en vooruitgang.
 • Sammy Mahdi - Van hol naar vol - op VRT NU

  ‘Denk niet links, denk niet rechts, denk na’. Wie uitgedaagd wil worden in zelfreflectie en uitkijkt naar een stevige portie zelfkritiek, komt volop aan zijn trekken. Wie beter wil begrijpen waar de christendemocratie nu echt voor staat, krijgt hier pasklare antwoorden zonder vijftig tinten grijs. 'Van hol naar vol' blijft ver weg van het lege politieke jargon als ‘bruggen bouwen’ of ‘in dialoog treden’. Het legt de vinger op de wonde van de christendemocratie vandaag. Maar het doet ook meer: Sammy Mahdi formuleert concrete alternatieven en oplossingen voor de grote thema’s van vandaag: klimaat, veiligheid en de politieke cultuur.
 • Ludo Abicht - Anarchisme. Van Bakoenin tot de Commons - op VRT NU

  Hoe verhouden vrijheid en gelijkheid zich? Het is een dilemma waar emancipatiebewegingen al sinds de 19e eeuw mee worstelen. Het sociaalanarchisme biedt een oplossing. Wat waren de feitelijke stellingen van de belangrijkste anarchistische denkers? Waarom waren de centrale pedagogische vernieuwers van de 20e eeuw anarchisten? Is anarchisme écht inherent gewelddadig en extremistisch, of is dat propaganda? Ludo Abicht formuleert een antwoord op al deze – en meer – vragen over het historische anarchisme.
 • Bart De Wever en Khalid Benhaddou - Botsen de beschavingen? - op VRT NU

  Twintig jaar na de terroristische aanslagen van 9/11 staat dit boek stil bij de maatschappelijke polarisatie die sindsdien stevig escaleerde. Bart De Wever gaat samen met Khalid Benhaddou op zoek naar een antwoord op de vraag of beschavingen botsen. En als ze dan botsen, is er dan toch nog toekomstperspectief? De polarisatie tussen christendom en islam is een aanleiding om ook in andere domeinen te onderzoeken hoe gepolariseerd het publieke debat daar gevoerd wordt. De auteurs sparen geen heilige huisjes: ze tonen de breuklijnen waarin bij heel wat mensen fundamentele onrust en onbehagen leeft.
Deel dit artikel

Nog meer boekennieuws op

Kom erbij en lees mee.

Begint het te kriebelen?

Goesting om jouw boekenkast aan te leggen?
Laat het leesplezier beginnen!

Log in met je VRT profiel

Meer leesplezier?

Blijf je graag op de hoogte van alle nieuwtjes?
We sturen je elke week een verse update!

Schrijf je in op de nieuwsbrief