Het Europa-boek van professor Hendrik Vos is een aaneenrijging van geweldige anekdotes en leest als een roman!

Non-fictie VRT NWS

Prof. Hendrik Vos (UGent) heeft de meest geweldige anekdotes uit de ontstaansgeschiedenis van de Europese Unie verweven in een boek van meer dan 600 bladzijden. 'Ik heb bijzonder veel bijgeleerd én veel gelachen', bekent presentator Bart Schols in De Afspraak waar de professor komt vertellen over 'Dit is Europa. De geschiedenis van een unie'.

Het ontstaan van de Europese Unie is 'soms een verhaal met heel veel schoonheid en drama en soms zijn er veel misverstanden en denk je dat je in F.C. De Kampioenen zit', vindt prof. Vos .

Al bricolerend

Op de cover van het boek staat een afbeelding van Europa, de Fenicische prinses die ontvoerd werd door Zeus en naar Kreta wordt gebracht om daar misbruikt te worden.

Het boek is een aaneenrijging van anekdotes uit de geschiedenis en het is een roman geworden, vindt Schols. 'Dit is Europa' is het verhaal van de pioniers en hoe zij Europa verenigden. Het waren mannen en af en toe ook vrouwen die elkaar bestreden en bekampten, maar die elkaar ook nodig hadden en soms diepe vriendschappen sloten. De geschiedenis van de eenmaking is vaak een verhaal geweest van toevalligheden, koppigheid en soms ook vergissingen. Het is vooral een grillige kronkellijn. Er zat geen groot plan achter: 'Al bricolerend is men gekomen waar men is gekomen', vertelt prof. Vos.

Het Verdrag van Rome - 25 maart 1957

Het Verdrag van Rome dat aan de basis ligt van de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap kwam tot stand o.l.v. de toenmalige Belgische minister van Buitenlandse Zaken Paul - Henri Spaak. Het Verdrag dat er uitzag als een dik boek, zou op een plechtig moment op 25 maart in het Capitool in Rome ondertekend worden.

Dat was het plan maar vooraleer het zo ver weg was, moesten heel wat hindernissen genomen worden.

De ondertekening van het Verdrag van Rome leest als een slapstick: het liep al fout toen de technische ploeg in Italië aankwam en de nodige papieren achtergebleven waren in Zwitserland. De spoorwegpolitie had er de goederenwagon met de documenten en typmachines losgekoppeld van het passagiersgedeelte. De documenten kwamen terecht maar later zouden de stencils die lagen te drogen op de vloer van het Capitool door de kuisploeg worden weggegooid, waardoor de kladversie opnieuw moest worden uitgetypt.

Het ingeschakelde studententeam ging in staking en de boekbinder leverde uiteindelijk een versie af waarvan enkel de eerste en laatste pagina tekst had en alles tussenin blanco gelaten was zodat de plechtige ceremonie van de ondertekening alsnog kon plaatsvinden op het voorziene tijdstip. In De Afspraak zie je de beelden van de ondertekening van het 'lege' verdrag.

Germain Pirlot uit Oostende, uitvinder van de euro

Er staan nog meer Belgen in het boek. Zo is er Germain Pirlot, een brave man die in de Steenbakkersstraat in Oostende woonde, in een huis met een schattige tuin vol tuinkabouters. Hij bedacht de naam van de euro, die eerst de ECU zou heten. Hij stuurde de Europese Commissie een brief met het voorstel en kreeg de bevestiging dat hij de eerste was die dit heeft gesuggereerd.

Kohl en Mitterand - hand in hand

Een andere anekdote houdt verband met de plechtigheid uit 1984 in Verdun waar Duitsland en Frankrijk, de erfvijanden, de gevallen slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog herdachten. De presidenten Kohl en Mitterand, op heel wat vlakken heel verschillend, gaven elkaar er de symbolische handdruk, een ontroerend beeld, vertelt prof. Vos er bij. Het stond niet in het scenario en in De Afspraak vertelt hij hoe dat hand-in-hand moment tot stand is gekomen. Het was een ingeving van het moment van Mitterand. Hieruit is een dikke vriendschap gegroeid en ze hebben elkaar niet meer losgelaten. Ze hebben een heel sterke stempel gedrukt op de invoering van de euro en de uitbreiding van de Unie.

De Heilige Schumann?

Robert Schumann, de grondlegger van de EU, wordt mogelijk heilig verklaard. Dat bevestigt Vos in het boek. Schumann vocht als Duitser afkomstig uit Elzas-Lotharingen mee in de Eerste Wereldoorlog. Hij was bezig met de eenmaking van Europa maar was ook heel devoot en bezig met God. Na zijn dood werd al heel snel een dossier ingediend bij het Vaticaan om hem heilig te verklaren. Maar daarvoor is een mirakel nodig...De paus heeft net voor de voorbije zomer bevestigd dat Schumann alle deugden heeft om voor het heiligdom in aanmerking te komen maar er moet dus eerst een mirakel (een wonderlijke genezing) gebeuren.

'Dit is Europa' ligt vanaf 29 oktober in de winkel.

Herbekijk hieronder prof. Hendrik Vos in De Afspraak.

Deel dit artikel

Nog meer boekennieuws op

Kom erbij en lees mee.

Begint het te kriebelen?

Goesting om jouw boekenkast aan te leggen?
Laat het leesplezier beginnen!

Log in met je VRT profiel

Meer leesplezier?

Blijf je graag op de hoogte van alle nieuwtjes?
We sturen je elke week een verse update!

Schrijf je in op de nieuwsbrief