Timothy Eberly on Unsplash

Geschiedenisboeken uit de Boekathon

VRT Boekenmaand Boekathon
 • Bob Cools - Cool(s') Parcours

  'Cool’…een leuk woord dat vooral door jongeren gebruikt wordt. Voeg er een ‘s’ aan toe en het wordt ‘Cools’. Het parcours van Cools brengt u van de bevrijding eind oktober 1944 tot aan de lockdown in 2020. U leest over een moeilijke schoolgang, een politieke stormloop, over vele boeiende en moeilijke ontmoetingen, over het voltrekken van duizenden huwelijken, over een prachtig gezin, over vrienden, maar ook over katten. Ten slotte zijn er de verwezenlijkingen en ontgoochelingen, maar er is sereniteit. De auteur tracht ook regelmatig even stil te staan om kort enkele toekomstideetjes te durven aandragen.
 • Bart Stouten - Bart Stouten over Proust en Beckett

  In dit boek keert Bart Stouten terug naar zijn grote literaire liefdes die hem een leven lang inspireerden: Beckett en Proust. Hij bezoekt opnieuw Parijs, waar hij als jongeman op zoek ging naar overgebleven ‘levende’ sporen van beide auteurs. Jarenlang correspondeerde Bart met de maîtresse van Samuel Beckett, die ooit script editor was bij de BBC en als vertaalster een scharnierfunctie bekleedde tussen de Engelse en Franse literatuurwerelden. Maar ook minder bekende aspecten over het leven en werk van Beckett en Proust passeren de revue.
 • Violet Soen - Geschiedenis is een werkwoord - tweede editie

  Dit boek brengt je achter de schermen van het historisch onderzoek. Het maakt duidelijk wat historici doen, hoe ze dat doen, en waarom ze dat doen. Historici willen antwoorden vinden op vragen over mens en maatschappij in het verleden. Zo zijn geschiedkundigen voortreffelijke vorsers, verhalenvertellers en schrijvers. Naast een inleiding op de historische kritiek en methode, reflecteert het boek op de rol van geschiedenis als wetenschap, Ook hier wordt duidelijk dat geschiedenis een werkwoord is: je kan ermee aan de slag.
 • Koenraad Jonckheere - Another history of Art - 2.500 jaar Europese kunstgeschiedenis

  Kunst is zoveel meer dan een esthetische ervaring of een intrigerend concept. Het is ook een instrument van politiek en religie, een katalysator van revoluties, een trigger van extreme reacties, een laboratorium voor nieuwe technologieën. Kunst is de blauwdruk van een tijdperk. Hoe is kunst in 2.500 jaar tijd geëvolueerd van het streven naar de voorstelling van de ideale mens tot een zwart vierkant op een wit doek? Dit boek schetst het verhaal van de beeldende kunsten in West-Europa van de oudheid tot het modernisme in vijf hoofdstukken, telkens vanuit een andere invalshoek.
 • Michael Pye - Antwerpen, de gloriejaren

  De stad die Antwerpen ooit geweest is, is vandaag de dag haast onherkenbaar. Toch was de havenstad ooit het middelpunt van de wereld. Tegelijkertijd kende Antwerpen ook een schaduwkant: rellen, muiterijen en de inquisitie, die als een donkere wolk boven de joodse en protestante inwoners hing, lieten de uitzonderlijke welvaart van korte duur zijn. Met Antwerpen ontsluit bestsellerauteur Michael Pye het verhaal van een stad die tegen alle verwachtingen in opkwam als het kloppend hart van de zestiende eeuw, en in korte tijd de wereld wist te veranderen. Eén ding is zeker: zonder de Antwerpse geschiedenis zou vandaag niets hetzelfde zijn.
 • Leen Kelchtermans - Thuis bij Jordaens

  The Phoebus Foundation bezit een uitzonderlijke collectie van Vlaamse barokke kunstwerken. Het werk van Jacob Jordaens (1593-1678) heeft daarin een bijzondere plaats: de kunststichting beschikt over een omvangrijke en unieke deelverzameling van zijn hand. Speciaal voor de tentoonstelling Thuis bij Jordaens ontleent The Phoebus Foundation dit najaar een selectie daarvan aan het Frans Hals Museum in Haarlem. Stuk voor stuk zijn het kenmerkende schilderijen en tekeningen uit elke periode van Jordaens’ lange carrière. Nooit eerder kreeg de Vlaamse schilder een monografische tentoonstelling in Nederland.
 • Karl Meersman - Kanteltijd

  Karl Meersman, bekend van zijn spotprenten in Trends en Knack Focus, en comedian Wouter Deprez slaan de handen in elkaar. Terwijl je in deze publicatie het nieuwe werk van Karl ontdekt, becommentarieert Wouter Deprez het. Het werd een fascinerend verhaal over kwetsbaarheid van de mens, de natuur en de kunstenaar in deze voortdurend veranderende wereld. Over het inslaan van nieuwe wegen en de kunstenaar als observator of ‘sponswezen’, dat de wereld absorbeert, filtert en weergeeft. “De kunstenaar biedt geen zekerheid, hij biedt houvast door mee te wankelen.
 • Frank Willaert - Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen

  ‘Een uitvinding van de twaalfde eeuw’, zo hebben sommigen de liefde ooit genoemd. Die uitspraak mag overdreven zijn, toch staat het vast dat de troubadours een onuitwisbare invloed hebben uitgeoefend op de wijzen waarop de liefde tijdens de middeleeuwen in heel West-Europa bezongen werd. Met dit boek geeft Frank Willaert meer dan drie eeuwen lyriek aan de hedendaagse lezer terug, vanaf het overbekende en toch mysterieuze Hebban olla vogala tot aan het begin van de rederijkerstijd.
 • Dirk Rochtus - Scherprechters van de geest

  Debatteren is de Duitsers een lust. Hun politieke cultuur wordt beheerst door debat. Over de natie, dictatuur, oorlog en verwerking van het dramatische verleden, tot democratie en migratie. Duitse politici, denkers en publicisten gaan heel scherp met elkaar in de clinch. Ze graven ook heel wat dieper, tot op het bot. Dat is eigen aan de Duitse geest. Dirk Rochtus gidst de lezer doorheen een rijk geestelijk landschap en stoot op inzichten die helpen de eigen positie in de samenleving en het politieke bestel van deze tijd te doorgronden.
 • Johan Vanhecke - Voor moedertaal en vaderland

  Verguisd, belachelijk gemaakt, onleesbaar verklaard. Nochtans is hij de enige Vlaamse auteur wiens volledige werk in het Frans en het Duits vertaald werd. De eerste man die het aandurfde een roman in het Nederlands te publiceren. Hij vocht tegen iedereen die het Nederlands als cultuurtaal door het Frans wilde laten verdringen. De schrijver die het lezen van boeken populair maakte bij het gewone Vlaamse volk. De man die ijverde voor de ontvoogding van de Vlaamse Belgen en hun met De Leeuw van Vlaanderen hun eigen epos gaf, heeft eindelijk een biografie: Hendrik Conscience.
 • Bruno Yammine - Fake news in oorlogstijd. Duitse mediamanipulatie en de Flamenpolitik (1914-1915)

  Tijdens de Eerste Wereldoorlog probeerde de Duitse bezetter België intern te splijten. Dat gebeurde door het voeren van een Flamenpolitik, een beleid dat erop gericht was de Vlamingen in het harnas te jagen tegen België. Dat lukte, want een klein deel Vlaamsgezinden collaboreerde inderdaad. Vanaf 1914 zou Berlijn in het bezette land de Vlaamse beweging onophoudelijk bestoken met een grootscheepse mediacampagne. De propaganda die eraan ten grondslag lag was zó vernuftig en ingenieus dat ze niet alleen tijdgenoten overtuigde, maar zelfs meer dan een eeuw later nog steeds historici misleidt. Het is een mooi staaltje van “fake news” avant la lettre.
 • Dirk Huylebrouck - Lugubere wiskunde

  Wiskunde schijnt voor velen op zichzelf al luguber, maar hier gaat het over verhalen waarin een verwijzing zit naar wiskunde en schedels, moorden of WOII. Het woord wiskunde staat in de titel tussen aanhalingstekens, niet alleen omdat de vermelde wiskunde voor diehardmathematici geen 'echte' wiskunde is, maar ook omdat ze in de besproken voorbeelden al eens fout wordt toegepast. Elk van de hoofdstukken is, op aanpassingen en uitbreidingen na, gebaseerd op een artikel dat voorheen verscheen in het wetenschapsblad EOS. Ze zijn dus al uitgetest op hun toegankelijkheid voor het ruime publiek. Ze kunnen een inspiratiebron zijn voor hen die de wiskunde willen illustreren met maatschappelijke voorbeelden, met inbegrip van de meest lugubere.
 • Chris Ceustermans - De man die van mensen hield – Emmanuel De Bom biografie

  Globalisering, godsdienststrijd, sociale ongelijkheid, taaldiscriminatie... De Antwerpse kleermakerszoon 'Mane' de Bom (1868-1953) groeit op in instabiele tijden. Met boezemvrienden als Vermeylen, Streuvels en Van de Woestijne wilt hij straks Vlaanderen naar de moderniteit stuwen. Hij lanceert Van Nu en Straks, schrijft de eerste Vlaamse stadsroman, vliegt als anarchist in de cel en wordt een van de belangrijkste cultuurambtenaren. Zijn Vlaams activistische onstuimigheid zal Mane in de Eerste Wereldoorlog van vrienden vervreemden en zijn functie kosten. De oude nieuwlichter probeert zich tijdens het interbellum heruit te vinden door mentor te zijn van jonge schrijvers en zich te bevrijden uit een huwelijk met de godsdienstfanatieke Nora. Intussen zien hij en zijn Joodse kameraad Klagsbald hoe een doorgeslagen nationalisme het kosmopolitische Vlaanderen verdringt waarvoor hij en zijn vrienden vochten. De Boms reis is die van de Vlaamse worsteling met moderniteit en identiteit. Maar bovenal is het een ontroerend verhaal over de kracht van vriendschap.
 • Pieter Boons - Congoville

  Een eeuw na de oprichting van de École Coloniale Supérieure in Antwerpen nodigt het naburige Middelheimmuseum onderzoeker en curator Sandrine Colard uit om een tentoonstelling te creëren die sitespecifiek peilt naar de stille geschiedenissen van het kolonialisme.Congoville duidt op de zichtbare en onzichtbare stedelijke sporen van de kolonie, niet op het Afrikaanse continent, maar pal in het België van vandaag: een schoolgebouw, een park, imperialistische mythes en burgers van Afrikaanse origine. Doorheen de tentoonstelling en deze bijhorende publicatie is Congoville de context waarbinnen 15 hedendaagse kunstenaars, als zwarte flâneurs op pad in een postkoloniale stad, het koloniale verleden en de impact ervan adresseren. Door de veelheid aan perspectieven en stemmen is dit boek tegelijk een catalogus en een naslagwerk met zowel academische als artistieke bijdragen. Samen ontvouwen de betrokken kunstenaars en auteurs de blauwdruk van Congoville, een imaginaire stad die ons nog steeds onbewust in haar greep houdt, maar ons ook aanspoort om na te denken over een de-koloniaal utopia.
Deel dit artikel

Nog meer boekennieuws op

Kom erbij en lees mee.

Begint het te kriebelen?

Goesting om jouw boekenkast aan te leggen?
Laat het leesplezier beginnen!

Log in met je VRT profiel

Meer leesplezier?

Blijf je graag op de hoogte van alle nieuwtjes?
We sturen je elke week een verse update!

Schrijf je in op de nieuwsbrief