Politicus Eric Van Rompuy schrijft zijn memoires: 'Rebel met een missie'

Biografie VRT NWS

Eric Van Rompuy (CD&V) kan terugblikken op een politieke carrière van 40 jaar. In 2019 stapte hij uit de actieve politiek en nu zijn er zijn memoires met de titel 'Rebel met een missie. 40 jaar strijdbaar politicus'.

'Is dat een boek met een missie?, vraagt Phara de Aquirre hem in De Afspraak. Hij heeft altijd een missie gehad en heeft zich niet met àlle thema's beziggehouden, antwoordt Van Rompuy. 'De staatsschuld, de erfzonde van de Belgische politiek, draag ik mee van in 1981 toen het begrotingstekort 15% was. Ik heb de hele historiek meegemaakt in de parlementen (federaal - en Vlaams parlement) en nu hebben we de corona en onze schuldratio zal opnieuw stijgen naar 120%.'

Ook 40 jaar staatshervorming maakte hij mee vanop de eerste rij: 'Ik vind dat we als Vlamingen fier mogen zijn op een staatshervorming die ons zo'n ruime autonomie geeft. Corona heeft uitgewezen dat het samenwerkingsfederalisme werkt.'

In het boek formuleert Van Rompuy, naar eigen zeggen, voor een aantal terreinen de conclusies voor de toekomst.

40 jaar in het parlement

Van Rompuy zetelde 40 jaar in het parlement, een bijna historisch record. De gemiddelde levensduur van een parlementslid is nu 7 jaar. Hij betreurt dit, want om de stiel te kennen moet je 10 jaar zetelen en daardoor ontbreekt nu soms de knowhow, technische kennis en ook de politieke mogelijkheden om te wegen op het beleid.

De James Dean van de CVP

Van Rompuy begon als jongerenvoorzitter van de CVP. Hij schrijft in zijn boek dat dit de mooiste tijd van zijn leven was. De jonge Van Rompuy werd toen de James Dean van de CVP genoemd. Hij stond erom bekend een rebelse voorzitter te zijn die geen blad voor de mond nam op partijcongressen. In De Afspraak wordt er een fragment uit 1979 bijgehaald waarin hij tijdens een partijcongres tegen de koers van het partijbestuur ingaat. Jongerenvoorzitters hadden impact toen. Ook tijdgenoot Guy Verhofstadt had die reputatie binnen de toenmalige liberale partij PVV.

Van Rompuy legt uit dat de partijen toen groot en vrij gesloten waren. De CVP had toen 40%. Binnen de partijen, ook die van de socialisten en liberalen, kregen de jongeren de ruimte nieuwe ideeën aan te brengen en onafhankelijke standpunten in te nemen. Die partijen konden het zich permitteren en het was ook noodzakelijk om die verstarring tegen te gaan. Premier Martens was kwaad op Van Rompuy omdat hij zijn regering heeft doen vallen.

Politiek journalist Isabel Albers zit ook in De Afspraak en maakt de vergelijking met de huidige situatie waarin we de jongerenvoorzitters niet meer kennen en jongeren hun rebellie niet meer binnen een partij uiten: denk aan Anuna De Wever en Greta Thunberg.

Herman en Eric Van Rompuy zijn 'boven alles broers'

Eerst was Herman Van Rompuy de broer vàn, maar later is dat gekeerd en werd Eric de broer vàn de Europese president. Ze hebben alvast een andere stijl maar Herman is altijd 'top' geweest in wat hij deed, vertelt Eric. Dat is geen toeval: de omstandigheden hebben daarvoor gezorgd. Ze hebben elkaar gesteund tijdens moeilijke momenten - zonder Herman had hij geen 40-jarige carrière kunnen vieren - en hij heeft een aantal van die momenten beschreven in zijn memoires. Ze zijn 'boven alles' broers, vertelt hij: 'de broederband is belangrijker dan de politieke band' en hij was fier toen Herman in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen!

Toekomst CD&V

De naam Joachim Coens en de 10% (verkiezingsresutaat voor de CD&V uit de laatste opiniepeiling) staan niet in het boek. Welk advies heeft hij voor zijn partij?

De samenleving is grondig veranderd: het katholieke Vlaanderen is pluralistisch geworden, het landelijke Vlaanderen is verstedelijkt. Er is een terugval van de gematigde centrumpartijen maar 20 à 25 is wel haalbaar, volgens Van Rompuy. CD&V heeft geen toekomst als ze de partij blijven van 'enerzijds-anderzijds' gaat hij verder. Het centrum staat niet gelijk aan het compromis of synthese. Volgens Albers neemt de CD&V te weinig een unieke positie in.

Herbekijk het gesprek in De Afspraak op VRT NU.

Deel dit artikel

Nog meer boekennieuws op

Kom erbij en lees mee.

Begint het te kriebelen?

Goesting om jouw boekenkast aan te leggen?
Laat het leesplezier beginnen!

Log in met je VRT profiel

Meer leesplezier?

Blijf je graag op de hoogte van alle nieuwtjes?
We sturen je elke week een verse update!

Schrijf je in op de nieuwsbrief