Gekroonde hoofden

Door Jan Pauwels

Waardering
Jouw waardering
Succesvol toegevoegd
De Zuidelijke Nederlanden, van 1604 tot 1659. Een conflict tussen de bisschop van Gent en het dubbelklooster van Maria Troon in Dendermonde loopt stevig uit de hand. De schatrijke Antoon Triest, bisschop van Gent, reist per koets naar elke uithoek van zijn bisdom. Onvermoeibaar controleert hij pastoors en kloosterlingen, bouwt kerken en kapellen, geeft opdrachten aan beeldhouwers en schilders. Door zijn ijver blaast hij de kerk nieuw leven in. Hij is zowel de vriend van de aartshertogen als van het gewone volk, want hij schenkt zijn fortuin aan de armen en biedt hen voedsel en onderdak. Wanneer Triest kwalijke geruchten over de levenswandel van de birgittinessen – de ‘gekroonde hoofden’ – in een dubbelklooster van Dendermonde opvangt, arresteert hij kordaat enkele zusters en stuurt hij de paters definitief weg. Dan gebeurt wat iedereen onmogelijk acht: de zusters en paters komen in opstand tegen de populaire bisschop, de collega’s-bisschoppen weigeren hun steun, de politieke overheid saboteert zijn acties, rellen breken uit in de stad en de pauselijke rechtbanken geven hem ongelijk. Samen met Cornelis Ooms, zijn rechterhand, en Moeder Odilia, de nieuwe abdis van Maria Troon, bijt de bisschop zich vast in het onderzoek. Wat heeft zich precies afgespeeld achter de kloostermuren? Wie trekt echt aan de touwtjes van de opstand? Welke rol speelt het ‘ketterse’ jansenisme? Waar komt de schimmige advocaat van het klooster vandaan? Terwijl de pest de kerkhoven vult en de protestanten en de Fransen het grondgebied bedreigen, bekampen de machthebbers elkaar met intriges en gekonkel. Niet in hun eigen paleizen, maar op verplaatsing: in Maria Troon.

Wat anderen schrijven over dit boek

Door Paul Veevaete

op 30/05/2019

Dit boek is geen fictie. Het is een waar gebeurd verhaal gebaseerd op historische bronnen. De totaal omgedraaide chronologie in de verhaallijn maakt het soms wat moeilijk om lezen. Het boek zet mij als lezer aan tot verder opzoekwerk naar meer informatie over personen, plaatsen, gebeurtenissen...

Lees meer

Door Theo Lenaerts

op 15/06/2018

Ik had wat tijd nodig om in het verhaal te komen maar eens zover kon ik het nog moeilijk laten liggen. Indrukwekkende historische benadering over hoe ‘machten’ met elkaar in de clinch gaan om het grote gelijk te doen zegevieren. Biedt een bijzondere kijk op een zeer woelige periode in onze contreien.

Lees meer

Door Steven Braekeveldt eldt

op 01/05/2018

On itself and for the people of the region of Dendermonde probably interesting to read. I would normally give this book a 1 but as it concerns Flanders I become somehat soft...therfore 2 glasses. Too long, too boring, too repetitive. The basic ingredientes are all there but a better recepy could have been made out of it.

Lees meer
Schrijf je mening over dit boek. (Je voornaam & achternaam worden getoond)
Geef je waardering:

Uw recensie werd succesvol toegevoegd

Nog meer boekennieuws op

Kom erbij en lees mee.

Begint het te kriebelen?

Goesting om jouw boekenkast aan te leggen?
Laat het leesplezier beginnen!

Log in met je VRT profiel

Meer leesplezier?

Blijf je graag op de hoogte van alle nieuwtjes?
We sturen je elke week een verse update!

Schrijf je in op de nieuwsbrief