De hoofdstad

Robert Menasse

Fictie

3.5 /5

Gelezen? Geef jouw waardering

Succesvol toegevoegd
Miezerige bureaucratie en grote gevoelens: een grote Europese roman

Brussel vormt het knooppunt van allerlei draden – en een varken loopt door de straten. EU-beambte Fenia Xenopoulou staat voor een lastige opgave. Ze moet het imago van de Europese Commissie opvijzelen via een groot jubileumevenement. Maar hoe? Haar collega Martin Susman ontwikkelt een idee dat een spook uit het verleden wakker maakt. Ondertussen staat commissaris Brunfaut eveneens voor een moeilijke opgave. Hij moet om politieke redenen een moordzaak laten rusten. En Alois Erhart, professor staathuishoudkunde, moet in een denktank voor de toekomst van Europa woorden uitspreken die zijn laatste zouden kunnen zijn. En wat doet Brussel? Het zoekt een naam – voor het varken dat door de straten rent.
De hoofdstad is Menasses langverwachte, grote roman over de Europese Unie. Hij verbleef jarenlang in Brussel om ter plaatse onderzoek te doen. Het boek was reeds bij verschijning een groot succes en werd bekroond met de Deutscher Buchpreis.

Wat anderen schrijven over dit boek

Een beetje een knotsgek verhaal over de Europese ambtenarij. Ik heb dit boek gelezen na Geert Mak's Grote Verwachtingen en daarin grotendeels bevestiging gevonden van wat ik eerder gelezen had: Europa is geen geheel maar een optelling van staten met hun eigen national(istisch)e doelstellingen.
Doorheen de tekst lopen een aantal verhaallijnen die mekaar nauwelijks raken en die ook niet opgelost worden. Het varken dat door Brussel dwaalt komt uit het niets en verdwijnt even goed in het niets; de moord die commissaris Brunfaut voorgeschoteld krijgt moet in de doofpot wegens een duidelijk verkeerd doelwit maar we vernemen niet wie het doelwit wel was en waarom. Wel een sterke satire op de Europese ambtenarij in het onderdrukken van het zogenaamde Jubilee Project waar alle landen hun (nationalistische) bezwaren hebben om uiteindelijk de boel lam te leggen.
Al met al een ontluisterend boek over Europa.

Een ronduit SCHITTEREND boek!!!
De opbouw die Menasse koos om rond een saai onderwerp als de Europese Unie de spreken is subliem en, naar mijn mening, heel vernieuwend.
De verschillende verhaallijnen schetsen een beeld van de verschillende gezichten van de landen die deel uitmaken van de EU, van hun bewoners, hanteert clichés en stereotiepe meningen daarrond, belicht stukjes Brussel (die ik nu ook wil gaan opzoeken), en dit alles met humor doorspekt.
Tenslotte gaat het om 2 grote elementen:
- in de eerste plaats: wat was de grote droom van de oprichters van de EU in de tijdsgeest van toen en wat is er geworden van dit project? Wat heeft de tijdsgeest en een nieuw aangetreden generatie gedaan met de bevlogen pogingen die men deed?
- in de tweede plaats, maar zeker niet te onderschatten!, belicht Menasse het aspect van het lobby-werk en bekijkt met uiterst kritische blik wat er van deze beroepsgroep geworden is en vooral wat haar invloeden zijn op politiek/financieel/economische beslissingen binnen de EU. Een aspect wat veel en veel te weinig belicht wordt in de media!!! Wie zijn de échte leiders van de EU (de wereld)? Wie trekt er aan de touwtjes en wie zijn de marionetten?

Een beetje teleurgesteld in het boek. Sommige interessante passages over bvb nationalisme worden dan weer afgewisseld met eerder saaie en langdradige stukken. En het boek heeft je ook inzicht hoe Europa werkt of eerdere niet werkt!

Uw recensie werd succesvol toegevoegd

Kom erbij en lees mee.

Begint het te kriebelen?
Goesting om jouw boekenkast aan te leggen?
Laat het leesplezier beginnen!

Inschrijven nieuwsbrief

Meld je aan om verder te gaan!