Beer

Door Marian Engel

Waardering
Jouw waardering
Succesvol toegevoegd
Lou is een eenzame bibliothecaris die haar dagen doorbrengt in de stoffige archieven van het Historisch Instituut. Wanneer zich de mogelijkheid voordoet, grijpt ze haar kans om naar een afgelegen eiland in Noord-Ontario te reizen, waar ze de zomer door zal brengen met het catalogiseren van een bibliotheek die toebehoorde aan een excentrieke negentiende-eeuwse kolonel. In haar ijver om de eigenaardige geschiedenis van het landgoed te onderzoeken, ontdekt ze tot haar schrik dat het eiland één andere bewoner heeft: een beer. Lou’s verbeelding wordt al snel in beslag genomen door de vroegere bewoners van het eiland, wier diepe fascinatie met beren ze geleidelijk aan overneemt. Lou wordt onweerstaanbaar langs een pad van emotionele en seksuele zelfontplooiing geleid, terwijl ze de grenzen van haar eigen dierlijke natuur opzoekt. Wat ze ontdekt zal haar leven voorgoed veranderen. Beer is nog even provocatief en krachtig als toen het voor het eerst werd gepubliceerd.

Wat anderen schrijven over dit boek

Door Marc Dilliën

op 06/09/2021

Opmerkelijk boek over de genegenheid en later ook seksualiteit tussen een vrouw en een beer.
Niet vergeten dat dit boek werd geschreven in 1976, andere tijden en zeker andere opvattingen over dit heikel onderwerp.
De auteur slaagt erin de lichamelijke genegenheid als een bijna normale ontwikkeling van het samenleven tussen een wat eenzame vrouw en een tamme beer te beschrijven, realistisch maar met een literaire benadering.

Lees meer

Door André Oyen

op 24/03/2021

Bear is een roman van de Canadese auteur Marian Engel, gepubliceerd in 1976. Het won in hetzelfde jaar de Governor General's Literary Award. Het is Engel's vijfde roman en haar beroemdste. Het verhaal gaat over een eenzame bibliothecaris in het noorden van Ontario die een seksuele relatie aangaat met een beer. Het boek wordt wel "de meest controversiële roman ooit in Canada geschreven" genoemd.
Lou is een verlegen en ijverige bibliothecaris bij het plaatselijke Heritage Institute. Ze leeft begraven tussen kaarten en manuscripten in haar stoffige kelderkantoor. Met niets en niemand om naar huis te gaan, legt ze zich neer bij passieloze seks op haar bureau met de directeur van het instituut.
Als ze naar een afgelegen eiland wordt geroepen om het huis en landgoed van wijlen kolonel Jocelyn Cary te inventariseren, grijpt ze het aan als een gelegenheid om naar het noorden te gaan en de stad te verlaten, in de hoop op een nijvere zomer van catalogiseren.
Kolonel Cary liet veel bezittingen achter, maar niemand waarschuwde haar voor de beer. Lou begint al snel te anticiperen op de behoeften van de beer aan voedsel en gezelschap. Maar terwijl de zomer bloeit over het eiland en Lou de stad van zich afschudt, realiseert ze zich dat de beer misschien wel aan haar eigen behoeften kan voldoen. Terwijl ze dieper in de bibliotheek duikt, vindt ze stukjes berenfolklore en studies verzameld door de kolonel. Haar relatie met de beer wordt zowel seksueel als spiritueel.
Beer is een wild, charmant, grappig en vreemd boek, half volksverhaal maar ook totaal op de werkelijkheid gegrondvest. Het is prachtig hoe de auteur dat delicate evenwicht weet te bereiken. ''Fascinerend en diepgaand, deze roman spreekt over de vreemde (sommigen zouden zeggen bizarre) en ontroerende reis van een vrouw naar innerlijke vrijheid en kracht, en uiteindelijk naar een gevoel van verbondenheid met alle levende wezens.'Een alchemistische transformatie van feit naar volksverhaal en de rijke gebieden van de menselijke psyche, een metamorfose die zo subtiel is dat de seksuele shock voor ons volkomen acceptabel is.

Lees meer
Schrijf je mening over dit boek. (Je voornaam & achternaam worden getoond)
Geef je waardering:

Uw recensie werd succesvol toegevoegd

Nog meer boekennieuws op

Kom erbij en lees mee.

Begint het te kriebelen?

Goesting om jouw boekenkast aan te leggen?
Laat het leesplezier beginnen!

Log in met je VRT profiel

Meer leesplezier?

Blijf je graag op de hoogte van alle nieuwtjes?
We sturen je elke week een verse update!

Schrijf je in op de nieuwsbrief