De website langzullenwelezen.be gaat begin volgend jaar offline en de informatie wordt sinds 1 november niet meer aangevuld. Wil je op de hoogte blijven van het laatste boekennieuws uit de VRT-programma's en leestips ontvangen? Schrijf je dan hier in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

In betere kringen

Door Cyriel Buysse

Waardering
Jouw waardering
Succesvol toegevoegd
Cyriel Buysse (1859-1932) werd zowel in Nederland als in Vlaanderen bekend als auteur van naturalistische en realistische drama’s, romans en verhalen. Maar hij schreef ook schitterende stukken over het gedrag en de zeden van de rijke klasse, waar hij zelf toe behoorde. Die werden nog nooit gebundeld tot een boek.

In deze uitgave zijn satirische verhalen en kronieken van Buysse bijeengebracht die na de eerste publicatie in Nederlandse tijdschriften nooit zijn herdrukt. De meesterlijke novelle 'Monsieur Hardamour' is een satirische thriller
uit 1899. Ook de kortere verhalen en kronieken uit de jaren 1910 en 1920 behoren tot het meest genietbare in de Nederlandstalige literatuur uit het begin van de twintigste eeuw.

Wat anderen schrijven over dit boek

Door Redactie LZWL

op 08/04/2020

Christophe Vekeman, Klara's boekenrecensent, genoot de voorbije dagen van een uitstekend boek: een bundel satirische verhalen van Cyriel Buysse, verzameld door Joris Van Parys

'Onversneden leesplezier!' vindt hij van het boek.

'De te Nevele geboren schrijver, die in de loop der jaren in Afsnee, nabij Gent, kwam te wonen, waar hij ook zou overlijden, wist dus waarover hij het had toen hij de verhalen en columnachtige teksten vervaardigde die nu door gelauwerd Buyssebiograaf Joris van Parys verzameld zijn in In betere kringen. Satirische verhalen van Cyriel Buysse en die, twee uitzonderingen daargelaten, na hun publicatie in tijdschriftvorm – in Nederlandse bladen als Haagsche Post en De Telegraaf – uitsluitend in boekvorm het licht zagen in het zevendelige Verzameld werk.

De meeste verhalen in de bundel stammen uit de jaren tien en twintig van de vorige eeuw, toen Buysse sowieso wat satirischer uit de hoek kwam, soms, dan voorheen – denk aan de novelle Tantes uit 1924 –, maar het openingsverhaal dateert van 1899. Tevens is ‘Monsieur Hardamour’, zoals het getiteld is, veruit het langste van alle verhalen, mitsgaders het allerbeste.

Op weg van zijn buitenhuis aan zee naar Zwitserland teneinde daar gedurende enkele dagen een potentiële echtgenoot voor zijn dochter te keuren, beslist het puissant rijke titelpersonage eerst nog even aan te wippen in zijn huis dat aan zijn fabriek paalt. Meer bepaald wil hij nog even zijn brandkast bezoeken, een stalen kamer met wanden ‘zwaar en sterk als de pantserplaten van een oorlogschip’ die vier meter op vier meet.

‘Bij middel van een haak die in een ring’ past laat hij, eenmaal binnengetreden, de deur op een kier staan, en als vervolgens een onhandige beweging zijnerzijds ertoe leidt dat de deur onverhoopt ‘toeknakt, met een korte veersprong van het slot’, brengt dat aanvankelijk louter teweeg dat Hardamour verveeld brommend ‘Sacrédie!’ uitbrengt. Hij heeft immers zijn sleutel bij zich.

Wanneer hierop blijkt, evenwel, dat de sleutel onverzettelijk in de deur vast komt te zitten, ‘als in een muur’, begint er zich algauw iets van paniek in het binnenste van de rijkaard te roeren. Eerst is hij alleen nog bang dat hij zijn maîtresse Valerie niet meer zal kunnen bezoeken alvorens de trein te nemen, daarna vreest hij hoe dan ook de trein te zullen missen, en ten slotte dringt het eindelijk tot hem door: ‘hij zat levend in zijn brandkast opgesloten als in een ijzeren graf’.
...
'In andere, veel kortere verhalen, bijvoorbeeld ‘De held en de graaf’ uit 1920, laat Buysse zijn verontwaardiging omtrent allerhande sociale wantoestanden misschien wél net iets te veel de vrije loop om goed te zijn, maar zijn schitterende schrijfstijl en gevoel voor ironie slagen er gelukkig altijd in, overigens zonder al te veel moeite, de balans richting het onversneden leesplezier te doen kantelen.'


Lees de volledige recensie van Christophe Vekeman op
https://www.langzullenwelezen.be/nieuws/christophe-vekeman-genoot-de-voorbije-dagen-van-een-uitstekend-boek-een-bundel-satirische-verhalen-van-cyriel-buysse-verzameld-door-joris-van-parys

Lees meer
Schrijf je mening over dit boek. (Je voornaam & achternaam worden getoond)
Geef je waardering:

Uw recensie werd succesvol toegevoegd

Nog meer boekennieuws op

Kom erbij en lees mee.

Begint het te kriebelen?

Goesting om jouw boekenkast aan te leggen?
Laat het leesplezier beginnen!

Log in met je VRT profiel

Meer leesplezier?

Blijf je graag op de hoogte van alle nieuwtjes?
We sturen je elke week een verse update!

Schrijf je in op de nieuwsbrief