Toen ik God en Jezus ontmoette

JQ JACEUW

Geschiedenis

Nog geen waardering
Wees de eerste!

Gelezen? Geef jouw waardering

Succesvol toegevoegd
IK BEN IN HET JAAR 1986 NAAR "BOVEN" GEHAALD. HIER ONTMOETTE IK GOD EN JEZUS. UIT DEZE ONTMOETING, HEB IK EEN VADER GEKREGEN, DE HEERE JEZUS CHRISTUS. MIJN OPDRACHT WERD OM DIT BOEK "TOEN IK GOD EN JEZUS ONTMOETTE" TE SCHRIJVEN EN DE STICHTING WARE CHRISTENEN TE STICHTEN. IK SPREEK MIJN DANK DAAROM UIT AAN DE VADER DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST AMEN EN MEDE DANK AAN DE UITGEVER. GROET EN ZEGEN, JACEUW, 15 DECEMBER 2012. 1e druk. 2012. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Ware Christenen. Het copyright © van het boek 'Toen ik God en Jezus ontmoette', de tekst alsmede de illustraties: Stichting Ware Christenen, opgericht door de schrijver Jaceuw ® geboren in 1951. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enige andere manier,zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Wat anderen schrijven over dit boek

Schrijf als eerste een recensie over dit boek!

Uw recensie werd succesvol toegevoegd

Kom erbij en lees mee.

Begint het te kriebelen?
Goesting om jouw boekenkast aan te leggen?
Laat het leesplezier beginnen!

Inschrijven nieuwsbrief

Meld je aan om verder te gaan!